РИЗИЧНИ ПАЦИЕНТИ И ОРАЛНО ЗДРАВЈЕ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Согласно склучениот меморандум за соработка помеѓу Стоматолошкиот факултет во Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје и компанијата ИНТЕРДЕНТАЛ ДООЕЛ, овозможено е учество на студентите и специјализантите на серија бесплатни вебинари на тема: РИЗИЧНИ ПАЦИЕНТИ И ОРАЛНОТО ЗДРАВЈЕ.

  • Вебинарите ќе се одржат во период од 25 до 28 мај 2021 година.