By in
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ПАРОДОНТОЛОГИЈА ЗА СЗТ

Испитот по предметот Пародонтологија за студентите запишани на студиската програма за стручни забни техничари ќе се одржи на 10. 06. 2021 година од 14:30 до 15:30 часот во амфитеатарот на…

By
Известување за испитот по предметот Медицинска документација (изборен)

Испитот по предметот Медицинска документација (изборен) за Стручни стоматолошки сестри наместо на 28.05.2021 ќе се одржи на 31.05. 2021 година од 08:00 до 10:00 часот  во  училница 1 –стар деканат.…

By in
Известување за испитот по предметот Орална хирургија 1 (стара програма)

Испитот по предметот Орална хирургија 1 (стара програма) ќе се одржи на 24. 06. 2021 година од 08:00 до 10:00 часот  во компјутерскиот  центар-стар деканат ОДОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК ДОЦ. Д-Р ГОРДАНА…

By in
Известување за испитот по предметот Орална биохемија

Испитот по предметот Орална биохемија за студентите запишани по студиската програма за интегрирани студии за доктори по днтална медицина ќе се одржи на 02. 06. 2021 година од 08:30 до…

By
Известување за Испитот по предметот Претклиничка фиксна протетика (нова програма)

Испитот по предметот Претклиничка фиксна протетика (нова програма)  ќе се одржи на 28. 06. 2021 година од 09:00 до 15:00 часот во компјутерскиот  центар-стар деканат ОДОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК ПРОФ. Д-Р БИЛЈАНА…

By in
Известување за Испитот по предметот Претклиничка фиксна протетика II (стара програма)

Испитот по предметот Претклиничка фиксна протетика II (стара програма) наместо 29.06. ќе се одржи на 25. 06. 2021 година од 11:00-12:00 во амфитеатарот на Стоматолошки факултет-Скопје ОДОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК ПРОФ. Д-Р…

By in
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА ФИКСНИ ПРОТЕЗИ (МОСТОВИ ) ЗА СЗТ

Испитот по предметот Технологија на фиксни протези  (мостови) по студиската програма за стручни забни техничари наместо  на 29. 06. ќе се одржи на 24. 06. 2021 година од 10:00 до…