By in
Известување за полагање на колоквиумот по предметот Морфологија 2 СЗТ

Колоквиумот по предметот Морфологија 2 од студиската програма СЗТ ќе биде одржан на 25.05.2021 (вторник) во еден термин со почеток од 8 часот во амфитеатарот на Стоматолошкиот факултет.

By in
Известување за испитите по предметите Ортодонција 1 и Ортодонција 2 - стара програма

За испити по предмети кои ќе се полагаат во компјутерскиот центар за кој одговорен наставник е проф. д-р Лидија Кануркова: Ортодонција 1 (стара програма) -24. 06. 2021/10-12 часот Ортодонција 2…

By in
Известување за Испитот по предметот Претхирушки ортодонтски третман –изборен (стара програма)

Испитот по предметот Претхирушки ортодонтски третман –изборен (стара програма) ќе се полага на 15. 06. 2021 година од 13-14 часот во амфитеатар на Стоматолошки факутет Скопје ОД ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК ПРОФ…

By
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КЛИНИЧКА МОБИЛНА ПРОТЕТИКА, КЛИНИЧКА МОБИЛНА – ТОТАЛНА ПРОТЕЗА И КЛИНИЧКА МОБИЛНА - ПАРЦИЈЛАНА ПРОТЕЗА И ТЕХНОЛОГИЈА НА МОБИЛНИ ПРОТЕЗИ (ТОТАЛНА )

За испити по предмети кои ќе се полагаат во компјутерскиот центар за кој одговорен наставник е проф. д-р Јадранка Будневска : Доктори по дентална медицина –нова програма -Клиничка мобилна протетика-…

РИЗИЧНИ ПАЦИЕНТИ И ОРАЛНО ЗДРАВЈЕ
By in
РИЗИЧНИ ПАЦИЕНТИ И ОРАЛНО ЗДРАВЈЕ

Согласно склучениот меморандум за соработка помеѓу Стоматолошкиот факултет во Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје и компанијата ИНТЕРДЕНТАЛ ДООЕЛ, овозможено е учество на студентите и специјализантите на…