Промени на распоредот за практична настава за ДДМ IV семестар и VI семестар
By in
Промени на распоредот за практична настава за ДДМ IV семестар и VI семестар

ПРОМЕНИ НА РАСПОРЕДОТ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА: IV семестарПРЕТКЛИНИЧКА МОБИЛНА ПРОТЕТИКА 9,10г (А) / 11,12 (Б) среда од 15-17ч11,12 група ке ги следи предавањата со група БОРАЛНА ХИГИЕНА9,10г (А) / 11,12…

By in
ПРАКТИЧНА НАСТАВА - X семестар

Студенти кои го слушаат предметот по прв пат: Клиничка пародонтологија 5205-16 Клиничка фиксна протетика 5101-16 Максилофацијална хирургија 5206-16 Орална хирургија 10 сем. 4207-16 Ортодонција 5207-16 Детска и превентивна стоматологија X…

By in
ПРАКТИЧНА НАСТАВА - VIII семестар

Студенти кои го слушаат предметот по прв пат: Орална медицина и патологија 2 4101-16-2 Орална хирургија 8сем 4207-16 Претклиничка ендодонција 4208-16 Ургентни состојби и ризични пациенти во денталната пракса 4209-16…

By in
ПРАКТИЧНА НАСТАВА - VI семестар

Студенти кои го слушаат предметот по прв пат: Англиски јазик 2 3210-16 Анестезија и седација 3211-16 Дерматовенерологија 3209-16 Клиничка кариологија и реставративна стоматологија 1 3212-16 Општа хирургија 3208-16 Офталмологија 3213-16…

By in
ПРАКТИЧНА НАСТАВА - IV семестар -

Студенти кои го слушаат предметот по прв пат: Патолошки основи на болестите 2209-16 Претклиничка мобилна протетика 2104-16 Фармакологија 2208-16 Епидемиологија 2211-16 Неврологија 2210-16 Орална хигиена 2212-16 Патолошка Физиологија 2207-16 Студенти…

By in
Конечна ранг листа на примени кандидати во вториот уписен рок за втор циклус на студии

Конечна ранг листа на примени кандидати во вториот уписен рок за втор циклус на студии: Конечна ранг листа за магистерски студииКонечна ранг листа за стручни студии за забни техничариКонечна ранг…

By in
Известување за започнување на вежбите по предметите Анатомија 2 и Хистологија и ембриологија

Ве известуваме дека вежбите по предметите Анатомија 2 и Хистологија и ембриологија, ќе започнат оваа недела, односно на 23.2.2022 (среда), според распоредот за практична настава.

Донација од компанијата Промедика ДООЕЛ
By in
Донација од компанијата Промедика ДООЕЛ

👉 Согласно склучениот меморандум за соработка помеѓу Стоматолошкиот факултет во Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје и компанијата ПРОМЕДИКА ДООЕЛ, обезбедена е донација на кофердам – OptraGate…

By
Линкови за пристап до предметите на Microsoft Teams

Почитувани студенти, на документот даден во прилог се достапни линковите за пристапување до предметите кои се слушаат во летниот семестар од учебната 2021/22 година. Сите студенти кои не се додадени…

Втор циклус на студии - информативен ден
By in
Втор циклус на студии - информативен ден

На 14.2.2022 година, понеделник, со почеток од 12 часот, ги очекуваме кандидатите за упис на вториот циклус на студии да присуствуваат на информативните сесии за студиските програми од вториот циклус…

By in
Известување за начинот на реализирање на теоретската настава во летниот семестар на учебната 2021/22 година

Во периодот од 15.2.2022 до 25.2.2022, теоретската настава за сите предмети во трите студиски програми, како и во изминатиот период, ќе се одвива online на платформата Microsoft Teams.Почнувајќи од 28.2.2022…

By in
Распоред за теоретска настава - прв циклус - летен семестар 2021/22

Во прилог е распоредот за теоретска настава на прв циклус студии во летниот семестар на учебната 2021/22 година: Доктори по дентална медицинаСтручни забни техничариСтручни стоматолошки сестри – орални хигиенолози Летниот…

Известување за специјализанти запишани во 2019 година
By in
Известување за специјализанти запишани во 2019 година

Специјализацијата на сите специјализанти запишани по огласот од 2019 година, поточно 15.5.2019 година, кои немале прекин на специјализацијата по било кој основ или промена на истата, стажот на специјализацијата ќе…

By in
Известување за рокот на запишување и евалуација за зимскиот семестар

Се известуваат сите студенти дека запишување на летниот семестар започнува од 7.2.2022 година. Запишувањето на летниот семестар ќе се споредува по следниот распоред: II семестар 07.02.2022IV семестар 10.02.2022VI семестар 11.02.2022VIII…

By in
Соопштение за полагање на задолжителните предмети за втор циклус на студии во јануарскиот испитен рок

Полагање на задолжителните предмети за втор циклус на студии во јануарскиот испитен рок 28.01.2022 во 12:00 Амф 2 Орална епидемиологија 04.02.2022 во 14 :00 Амф 1 Вовед во НИР 11.02.…

By in
Повик за учесници на Школа за политики при Претседателски центар за политичко образование за 2022 година

Претседателскиот центар за политичко образование објави повик за учесници на Школата за политики за 2022 година.  Школата за политики за 2022 година при Претседателскиот центар за политичко образование ќе биде организирана…

By in
Известување за студентите од прв циклус студии по сите студиски програми

Со поднесувањето на документите за запишување на летен семестар во учебната 2021/2022 година, студентите задолжително во пријавниот лист да ги запишаат изборните предмети за кои се одлучиле да следат настава…