By in
Распоред за теоретска настава - прв циклус - летен семестар 2021/22

Во прилог е распоредот за теоретска настава на прв циклус студии во летниот семестар на учебната 2021/22 година: Доктори по дентална медицинаСтручни забни техничариСтручни стоматолошки сестри – орални хигиенолози Летниот…

Известување за специјализанти запишани во 2019 година
By in
Известување за специјализанти запишани во 2019 година

Специјализацијата на сите специјализанти запишани по огласот од 2019 година, поточно 15.5.2019 година, кои немале прекин на специјализацијата по било кој основ или промена на истата, стажот на специјализацијата ќе…