Втор циклус на студии - информативен ден
By in
Втор циклус на студии - информативен ден

На 14.2.2022 година, понеделник, со почеток од 12 часот, ги очекуваме кандидатите за упис на вториот циклус на студии да присуствуваат на информативните сесии за студиските програми од вториот циклус…

By in
Известување за начинот на реализирање на теоретската настава во летниот семестар на учебната 2021/22 година

Во периодот од 15.2.2022 до 25.2.2022, теоретската настава за сите предмети во трите студиски програми, како и во изминатиот период, ќе се одвива online на платформата Microsoft Teams.Почнувајќи од 28.2.2022…