By
Линкови за пристап до предметите на Microsoft Teams

Почитувани студенти, на документот даден во прилог се достапни линковите за пристапување до предметите кои се слушаат во летниот семестар од учебната 2021/22 година. Сите студенти кои не се додадени…