Одбранети стручни трудови – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
КандидатНаслов на стручниот труд Година
Теодора ТилевскаПредности, ограничувања и составни компоненти на фиксните ортодонтски апарати2022
Јетон НезириПроценка на ризик за појава на вилична остеонекроза при дентално имплантирање кај пациенти кои примаат бисфосфонатна терапија2022
Матеа ЏипуноваInvisalign – современа тераписка опција во ортодонцијата2022
Фиснике Осман,,Керамички вестибуларни veneers фасети’’ 2022
Љатифи Хана“Компаративна анализа меѓу брза и бавна максиларна експанзија’’2022
Зорица Николова “Орални навики, нивно влијание врз оро-дентофацијалниот комплекс и нивно менаџирање во ортодонцијата”2022
Томислав Томиќ“Анатомски и биомеханички аспекти во денталната имплантологија”2022
Вишња Жабева“Протетска рехабилитација кај пациенти оперирани од орален карцином”2021
Марија Јорданова “Современ пристап во проценка, дијагноза и план на третман на малоклузија  II класа 1 одделение”2021