Одбранети стручни трудови

КандидатНаслов на стручен трудГодина
Александра НастовскаДизајн и изработка на регулаторите на функција според Френкел2023
Марија ГугуљановаПротетичко згрижување на пациенти со мали дефекти во забните низи2023
Синајда ХалитовиќCAD/CAM Керамички Материјали2023
Риалда РизвановиќCAD/CAM Вестибуларни veneeres фасети2023
д-р Ристе КолевНајчесто користени индекси во пародонтологијата2023
Маја ФилиповскиУпотреба на стабилизациски сплинтови кај пациенти со нарушена функција на мастикаторните функции2023
Изабела ВасилеваМатеријали за 3D печатење2023
Антонина ЈаковљевДизајн и изработка биоблок апаратите2022
Марта Панчевска-СпасоскаАнтериорен отворен загриз – етиологија и тераписки пристап2022
д-р Теодора ТилевскаПредности, ограничувања и составни компоненти на фиксните ортодонтски апарати2022
д-р Јетон НезириПроценка на ризик за појава на вилична остеонекроза при дентално имплантирање кај пациенти кои примаат бисфосфонатна терапија2022
д-р Матеа ЏипуноваInvisalign – современа тераписка опција во ортодонцијата2022
Фиснике Осман,,Керамички вестибуларни veneers фасети’’ 2022
д-р Љатифи Хана“Компаративна анализа меѓу брза и бавна максиларна експанзија’’2022
д-рЗорица Николова “Орални навики, нивно влијание врз оро-дентофацијалниот комплекс и нивно менаџирање во ортодонцијата”2022
д-рТомислав Томиќ“Анатомски и биомеханички аспекти во денталната имплантологија”2022
д-рВишња Жабева“Протетска рехабилитација кај пациенти оперирани од орален карцином”2021
д-рМарија Јорданова “Современ пристап во проценка, дијагноза и план на третман на малоклузија  II класа 1 одделение”2021