By in
Проф. д-р Цветковиќ Нада

Цветковиќ (Богдан) проф. д-р Нада е родена на 7 септември 1934 год. во Нови Сланкамен, СР Југославија. Средно образование, гимназија, завршила во Суботица. На Стоматолошкиот факултет во Белград дипломирала во…

By in
Проф. д-р Лазаревска Благородна

Лазаревска (Сотир) проф. д-р Благородна е родена на 17 јануари 1932 год. во Прилеп, Р. Македонија. Средно образование, гимназија, завршила во Прилеп, во 1951 год. На Стоматолошкиот факултет во Белград,…

By in
Проф. д-р Симов Ѓорѓи

Симов (Ахил) проф. д-р Ѓорѓи е роден на 16 јануари 1930 год. во Гевгелија, Р. Македонија. Средно образование, гимназија,завршил во Скопје, во 1949 год. На Стоматолошкиот факултет во Белград дипломирал…

By in
Проф. д-р Димитровски Вангел

Димитровски проф. д-р Вангел е роден на 15. февруари 1943 год. во с. Попадија, Леринско, Грција. Средно образование завршил во Училиштето за забари и забни техничари во Скопје. На Стоматолошкиот…

By in
Проф. д-р Бранислав Даштевски

Даштевски проф. д-р Бранислав е роден на 5 мај 1935 год. во Куманово, Р. Македонија. Средно образование, Гимназија “Гоце Делчев” завршил во Куманово во 1956 год. На Стоматолошки факултет во…

By in
Проф. д-р Накова Марија

Накова (Благој) проф. д-р Марија е родена во 1946 год. во Радовиш, каде во 1965 год. го завршила средното образование, гимназија. На Медицинскиот факултет – Отсек за стоматологија, дипломирала во…

By in
Проф. д-р Стевановиќ Мирослава

Стевановиќ (Трајан) проф. д-р Мирослава е родена на 3 април 1942 год. во Белград, СР Југославија. Средно образование, Гимназија “Јосип Броз Тито”, завршила во Скопје во 1960 год. На Стоматолошкиот…

By in
Проф. д-р Љупка Матовска

Матовска проф. д-р Љупка е родена на 13. август 1946 год. во Кратово, Р. Македонија. Средно образование завршила во Училиштетот за забари и забни техничари во Скопје. На Стоматолошкиот факултет…

By in
Проф. д-р Снежана Иљовска

Иљовска (Тодор) проф. д-р Снежана е родена на 31 октомври 1945 год. во Скопје, Р. Македонија. Средно образование, гимназија, завршила во 1964 год. На Стоматолошкиот факултет во Скопје дипломирала во…

By in
Проф. д-р Златанка Белазелкоска

Белазелкоска проф. д-р Златанка е родена на 26 март 1948 год. во Скопје, СР Македонија. Средно образование завршила во Скопје, во 1968 год. На Стоматолошкиот оддел при Медицинскиот факултет во…

By in
Проф. д-р Серафимовска Теодосиевска Симка

Серафимова-Теодосиевска(Милан) проф. д-р Симка е родена на 19 декември 1923 год. во Тетово, Р. Македонија. Средно образование, гимназија, завршила во Скопје во 1942 год. На Стоматолошкиот факултет во Софија, Бугарија,…

By in
Проф. д-р Симовска Теменуга

Симовска (Петар) проф. д-р Теменуга е родена на 30 октомври 1925 год. во Благоевград, Бугарија. Средно образование, гимназија,завршила во 1944 год. во Благоевград. На Стоматолошкиот факултет во Софија, Бугарија, дипломирала…

By in
Проф. д-р Владимир Силјановски

Силјановски (Ристо) д-р Владимир е роден на 14 јули 1938 год. во с. Растојца, Демир Хисар, Р. Македонија. Средно образование завршил во Средното медицинско училиште во Скопје, Отсек за забари…

By in
Проф. д-р Ѓорчулеска – Бајрактарова Надежда

Ѓорчулеска-Бајрактарова проф. д-р Надежда е родена на 12 август 1936 год. во Прилеп, Р. Македонија. Средно образование, гимназија, завршила во Струмица. На Стоматолошкиот факултет во Белград дипломирала во 1962 год.…

By in
Проф. д-р Драгољуб Даштевски

Велески (Александар) проф. д-р Драгољуб е роден на 20 ноември 1946 год., во с. Селце, Крушево, Р. Македонија. Средно образование завршил во Училиштето за забари и забни техничари во Скопје,…

By in
Проф. д-р Елена Петкова-Иванова

Петкова-Иванова (Васил) проф. д-р Елена е родена на 31 мај 1947 год. во Скопје, Р. Македонија. Средно образование завршила во Училиштето за забари и забни техничари, Отсек забари, во Скопје,…

By in
Проф. д-р Серафимова – Стефановска Олга

Серафимова-Стефановска (Христо) проф. д-р Олга е родена на 31 декември 1932 год. во Охрид, Р. Македонија. Средно образование, гимназија, завршила во Охрид, во 1951 год. На Стоматолошкиот факултет во Белград…

By in
Проф. д-р Бона Бајрактарова

Бајрактарова (Лазар) проф. д-р Бона е родена на 25 септември 1946 год. во Ново Село, Струмица, Р. Македонија. Средно образование завршила во Училиштето за забари и забни техничари во Скопје…