By
СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА АЛУМНИ КЛУБОТ НА СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

Драги Aлумни и пријатели на Стоматолошки факултет во Скопје, пополнете ја пристапницата (во електронска форма или во форма на прашалник кој е достапен на следниот линк: https://goo.gl/forms/XQY90saEqML14EpA3) и станете член на…

By in
ЦЕНТАР ЗА КАРИЕРА

Центарот за кариера  води посебна евиденција за поранешни студенти (алумни), организира саеми за кариера и врши други работи заради воспоставување постојани врски меѓу студентите и деловната заедница , промовирање на…

By in
Алумни клуб на Стоматолошки факултет- Скопје

име и презиме E-mail address Година на дипломирање Студиска програма Област на здравствена специјализација и година на завршување на здравствената специјализација Година на магистрирање и наслов на магистерски труд Година…

Mеморандум за соработка со градоначалникот на Општина Центар г-дин Саша Богдановиќ
By in
Mеморандум за соработка со градоначалникот на Општина Центар г-дин Саша Богдановиќ

Деканот на Стоматолошкиот Факултет -Скопје проф. д-р Ќиро Ивановски потпиша меморандум за соработка со градоначалникот на Општина Центар, г-дин Саша Богдановиќ.Со меморандумот се предвидени реализирање на заеднички активности во детските…