Електромиографска процена на физиолошкото мирување и интероклузивно растојание кај корисниците на тотални протези
Електромиографска процена на физиолошкото мирување и интероклузивно растојание кај корисниците на тотални протези

Гугувчевски Љубен. Електромиографска процена на физиолошкото мирување и интероклузивно растојание кај корисниците на тотални протези

Компаративна евалуација на преваленцата на дентални трауми и модалитети на нивно збиринување кај деца и адолесценти
Компаративна евалуација на преваленцата на дентални трауми и модалитети на нивно збиринување кај деца и адолесценти

Фотева Катерина. Компаративна евалуација на преваленцата на дентални трауми и модалитети на нивно збиринување кај деца и адолесценти

Компаративни испитувања на денталното и оралното здравје кај селектирана група на испитаници од Битола и околината
Компаративни испитувања на денталното и оралното здравје кај селектирана група на испитаници од Битола и околината

Тодоровиќ Стефани. Компаративни испитувања на денталното и оралното здравје кај селектирана група на испитаници од Битола и околината

Процена на адхезивната врска помеѓу композитните материјали и тврдите забни ткива со користење на адхезивни системи
Процена на адхезивната врска помеѓу композитните материјали и тврдите забни ткива со користење на адхезивни системи

Стојановска Вера. Процена на адхезивната врска помеѓу композитните материјали и тврдите забни ткива со користење на адхезивни системи

Клиничко-биометриско детерминирање на функционална зона на прикрепена гингива со протективен пародонтален потенцијал
Клиничко-биометриско детерминирање на функционална зона на прикрепена гингива со протективен пародонтален потенцијал

Пандилова Маја. Клиничко-биометриско детерминирање на функционална зона на прикрепена гингива со протективен пародонтален потенцијал

Проценка на взаемната поврзаност помеѓу парафункциите во орофацијалната регија и малоклузиите кај предучилишни деца
Проценка на взаемната поврзаност помеѓу парафункциите во орофацијалната регија и малоклузиите кај предучилишни деца

Муслиу Ермира. Проценка на взаемната поврзаност помеѓу парафункциите во орофацијалната регија и малоклузиите кај предучилишни деца