Распоред за летен семестар во учебната 2020/21

Доктори по дентална медицина (6-годишни)

Распоред за практична настава

  • 1-ва-година-вежби
  • 2-ра-година-вежби
  • 3-та-година-вежби
  • 4-та година-вежби
  • 5-та година-вежби

Доктори по дентална медицина  – 5 годишни студии (стара програма)

Распоред-за-практична-настава-за-доктори-по-дентална-медицина-5-година-стара-програма

Стручни забни техничари

Распоред за теоретска настава

Распоред за практична настава

  • 1-ва-година
  • 2-ра-година
  • 3-та-година

Стручни стоматолошки сестри – орални хигиенолози

Списоци со групи за практична настава

– доктори по детална медицина – 6 годишни –