By in
РАСПОРЕД ЗА НАСТАВА – 2021/22 – ССС

Одговорни наставници и координатори на катедрата ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ТЕОРЕТСКА НАСТАВА Распоред за теоретска настава – сите години Распоред за втора колоквиумска недела – ССС Распоред за полагање во јунски испитн…

By in
РАСПОРЕД ЗА НАСТАВА – 2021/22 – СЗТ

Одговорни наставници и координатори на катедрата ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ТЕОРЕТСКА НАСТАВА Распоред за теоретска настава – сите години ПРАКТИЧНА НАСТАВА Распоред за практична настава – сите години Распоред за втора колквиумска…

By in
Распоред за настава - 2021/22 - ДДМ

Одговорни наставници и координатори на катедрата ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ТЕОРЕТСКА НАСТАВА Распоред за теоретска настава – сите години Промена на терминот во прва колоквиумска недела четврта година ДДМ по предметот Oрална…

By in
Дополнителна сесија

Се известуваат студентите дека со Одлука на Наставно-научен совет е овозможена дополнителна сесија во учебната 2020/21 година за најголем дел од задолжителните предмети од студиските програми за прв циклус на…