РАСПОРЕД ЗА НАСТАВА – 2021/22 – СЗТ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

Распоред за есенски испитен рок

ТЕОРЕТСКА НАСТАВА

Распоред за теоретска настава – сите години

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Распоред за практична настава – сите години

Распоред за втора колквиумска недела – СЗТ

Распоред за полагање во јунски испитен рок СЗТ- 2022


ЗИМСКИ СЕМЕСТАР


ТЕОРЕТСКА НАСТАВА

Распоред за теоретска настава за прва година 
Распоред за теоретска настава за втора година
Распоред за теоретска настава за трета година 
Распоред за предмети од прва година – стара програма

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Распоред за практична настава за прва година
Распоред за практична настава за втора година
Распоред за практична настава за трета година