Распоред за настава – 2021/22 – ДДМ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

Распоред за есенски испитен рок

ТЕОРЕТСКА НАСТАВА

Распоред за теоретска настава – сите години

Промена на терминот во прва колоквиумска недела четврта година ДДМ по предметот Oрална медицина и патологија – ќе се одржи во Амфитеатaр 1 на Стоматолошкиoт факултет од 9:00- 11:00 часот на 6.4.2022

Промена на терминот во прва колоквиумска недела трета година ДДМ по предметот Претклиничка фиксна протетика полагањето ќе се одржи во Компјутерски центар од 9 – 13 часот

Распоред за Х семестар ДДМ по прва колоквиумска недела

Распоред за втора колоквиумска недела – ДДМ

Распоред за полагање во јунски испитен рок 2022 – ДДМ

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Распоред за практична настава – сите години


ЗИМСКИ СЕМЕСТАР


ТЕОРЕТСКА НАСТАВА

Распоред за теоретска настава за прва година 

Распоред за теоретска настава за втора година 

Распоред за теоретска настава за трета година 

Распоред за теоретска настава за четврта година 

Распоред за теоретска настава за петта година 

Распоред за теоретска настава за шеста година 

Распоред за теоретска настава – стара програма

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Распоред за практична настава за прва година (ново)

Распоред за практична настава за втора година

Распоред за практична настава за трета година

Распоред за практична настава за четврта година

Распоред за практична настава за петта година

Распоред за практична настава за шеста година

Распоред за практична настава за предметот Имплантологија во XI семестар