Известување за полагање на предметот Инфективно – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Известување за студентите кои ќе го усно полагаат предметот Инфективно

Долунаведените студенти со број на индекс да се јават кај назначениот професор на 20. 09. 2021 во 09:00 часот      

   
Број на индексбодовипрофесор
715218Миленковиќ
729524Миленковиќ
735924Миленковиќ
753123Стојковска
742818Стојковска
737926Стојковска
734520Кондова
737720Кондова
739222Кондова
741023Босилковски
738918Босилковски
715625Босилковски
6683К/
705522Босилковски
734020Гроздановски
737520Гроздановски
729422Гроздановски
753229Гроздановски
737818Цветановска
728323Цветановска
739721Цветановска
706721Цветановска