By in
Известување за предметот АМВЗ - Список на студенти ДДМ кои ќе полагаат усмен испит по предметот АМВЗ со претходно положен колоквиум

Список на студенти ДДМ кои ќе полагаат усмен испит по предметот АМВЗ со претходно положен колоквиум Испитот ќе се одржи од 15.06-18.06.2021 со почеток од 8:30 часот Распоредот за полагање…