ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ АМВЗ- ДДМ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Писмениот дел од испитот по предметот АМВЗ-ДДМ ќе се одржи на 14.06.2021 со почеток од 9:00 часот во амфитеатарот на Максилофацијална хирургија.

Проф. д-р Сашо Еленчевски