Известување за предметот АМВЗ – Список на студенти ДДМ кои ќе полагаат усмен испит по предметот АМВЗ со претходно положен колоквиум – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Список на студенти ДДМ кои ќе полагаат усмен испит по предметот АМВЗ со претходно положен колоквиум

Испитот ќе се одржи од 15.06-18.06.2021 со почеток од 8:30 часот

Распоредот за полагање да се направи во договор со координаторот на генерација

  7585                               7547                        7567

7582                                    7548                        7559

7549                                    7616                        7577

7598                                    7551                       7565

7560                                    7564

7580                                    7552

7553                                    7546

7572                                    7608

6836                                    7554

7600                                    7586

7555                                   7556

7562                                   7588

7575                                   7571

7557                                   7581

7570                                   7606

7561                                   7594

7563                                   7590

7593                                   7558

7591                                   7615