Дополнителни известувања – ДДМ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Известување за започнување на вежбите по предметите Анатомија 2 и Хистологија и ембриологија

ИЗВЕСТУВАЊЕ за студентите  ( стара програма)  за предметот Клиничка ендодонција 2

Известување за промена на групи  за практична настава

Известување за предметот Клиничка пародонтологија – Х – семестар

Известување за предметот Анестезија и седација – VI -семестар

Промена на терминот во прва колоквиумска недела четврта година ДДМ по предметот Oрална медицина и патологија 

Известување  за полагање на усниот дел од колоквиумот и испитот по предметот Претклиничка ендодонција

Известување за полагање на усниот дел од испитот по предметот Ергономија

Известување за испитот по предметот Орална хирургија кој ќе се одржи на 16.6.2022

Распоредот за компјутерско полагање кај ДДМ, 2 година Претклиничка мобилна протетика

Известување за полагање ИСПИТ од предметот ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАТОЛОГИЈА 2 за Доктори по дентална медицина (ПЕТ годишни студии)