Распоред за настава – зимски 2021/22 – ДДМ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

ТЕОРЕТСКА НАСТАВА

Распоред за теоретска настава за прва година 

Распоред за теоретска настава за втора година 

Распоред за теоретска настава за трета година 

Распоред за теоретска настава за четврта година 

Распоред за теоретска настава за петта година 

Распоред за теоретска настава за шеста година 

Распоред за теоретска настава – стара програма

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Распоред за практична настава за прва година

Распоред за практична настава за втора година

Распоред за практична настава за трета година

Распоред за практична настава за четврта година

Распоред за практична настава за петта година

Распоред за практична настава за шеста година

Распоред за практична настава за предметот Имплантологија во XI семестар