Prof. Dr. Marija Stevanovikj – Ss. Cyril and Methodius University in Skopje Faculty of Dentistry – Skopje
Organizational unitDepartment of pediatric and preventive dentistry
Emailmstevanovic@stomfak.ukim.edu.mk