Известување за годишни конференции во летен семестар акдемската 2023/2024 година-трет циклус студии
By in
Известување за годишни конференции во летен семестар акдемската 2023/2024 година-трет циклус студии

Почитувани, Ве известуваме дека докторандите своите пријави за годишната конференција во летниот семестар,  е потребно ги достават до Советот на студиска програма, заклучно со 29.03.2024 година.Согласно Академскиот календар на Школата…

РАСПОРЕД ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ОД I СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКИ (МАГИСТЕРСКИ) СТУДИИ ПО СТОМАТОЛОШКИ НАУКИ, ЗА КАНДИДАТИ ЗАПИШАНИ ВО ВТОР УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
By in
РАСПОРЕД ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ОД I СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКИ (МАГИСТЕРСКИ) СТУДИИ ПО СТОМАТОЛОШКИ НАУКИ, ЗА КАНДИДАТИ ЗАПИШАНИ ВО ВТОР УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Во прилог РАСПОРЕД ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ОД I СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКИ (МАГИСТЕРСКИ) СТУДИИ ПО СТОМАТОЛОШКИ НАУКИ, ЗА КАНДИДАТИ ЗАПИШАНИ ВО ВТОР УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА Индексите бидат доделени…

РАСПОРЕД  ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ОД II СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКИ (МАГИСТЕРСКИ) СТУДИИ ПО СТОМАТОЛОШКИ НАУКИ, ЗА КАНДИДАТИ ЗАПИШАНИ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
By in
РАСПОРЕД ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ОД II СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКИ (МАГИСТЕРСКИ) СТУДИИ ПО СТОМАТОЛОШКИ НАУКИ, ЗА КАНДИДАТИ ЗАПИШАНИ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Во прилог распоред: РАСПОРЕД ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ОД II СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКИ (МАГИСТЕРСКИ) СТУДИИ ПО СТОМАТОЛОШКИ НАУКИ, ЗА КАНДИДАТИ ЗАПИШАНИ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Конечна ранг листа втор циклус студии- втор уписен рок 2023/2024 Стоматолошки факултет - Скопје
By in
Конечна ранг листа втор циклус студии- втор уписен рок 2023/2024 Стоматолошки факултет - Скопје

Во прилог ранг листи Магистерски студии- Приватна-квота Стручни студии по дентална медицина – Приватна квота ПРИ ЗАПИШУВАЊЕ ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПОТРЕБНО Е ДА ДОСТАВАТ -потврда за уплата на административна такса во…

Известување за распоред за летен семестар од учебната 2023/2024 година
By in
Известување за распоред за летен семестар од учебната 2023/2024 година

Ве известуваме дека во студентски календар (распореди) се објавени распоредите за теоретска и практична настава во летниот семестар од учебната 2023/2024 година.   Распоредите за студентите од студиската програма за…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДБРАНА НА НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ
By in
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДБРАНА НА НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ

Ве известуваме дека Наставно-научниот совет на Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, на својата 67-та седница, одржана на 01.02.2024 година, донесе одлуки…

Достапни апликации за програмата Fullbright во САД
By in
Достапни апликации за програмата Fullbright во САД

Почитувани, Ви ја проследуваме информацијата од Одделението за меѓународна соработка на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, дека апликациите за Fullbright програмата во САД се достапни на нивната веб-страница…

Известување за почеток на теоретската нстава во летен семестар
By in
Известување за почеток на теоретската нстава во летен семестар

Почитувани, Ве известуваме дека теоретската настава во летниот семестар од учебната 2023/2024 година ќе започне на 19.2.2024 година (понеделник), согласно објавениот распоред. Распоредот е достапен на следниот линк. Со почит,…

Конечна ранг листа на примени кандидати за Трет циклус студии Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје, Стоматолошки факултет Скопје
By in
Конечна ранг листа на примени кандидати за Трет циклус студии Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје, Стоматолошки факултет Скопје

Во прилог Конечна ранг листа Кандидатите кои се наоѓаат на конечната ранг листа потребно е да ги достват следниве документи за запишување на трет циклус студии.        1.…

РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКА НАСТАВА (ЛЕТЕН СЕМЕСТАР) 2023/24
By in
РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКА НАСТАВА (ЛЕТЕН СЕМЕСТАР) 2023/24

Распоред за теоретска настава за студиската програма Интегрирани студии за доктори по дентална медицина (ЛЕТЕН СЕМЕСТАР) -Прва година -Втора година -Трета година -Четврта година -Петта година -Шеста година Распоред за…

Известување за задолжителен систематски преглед
By in
Известување за задолжителен систематски преглед

Се известуваат студентите запишани во прва година на Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје дека е потребно задолжително да се јават на…

Прелиминарни листи на кандидати за запишување на трет циклус студии - докторски студии во вториот уписен рок во академската 2023/2024 година
By in
Прелиминарни листи на кандидати за запишување на трет циклус студии - докторски студии во вториот уписен рок во академската 2023/2024 година

Прелиминарна листа на кандидати кои исполнуваат услови за запишување на трет циклус студии – докторски студии во вториот уписен рок во академската 2023/2024 година Прелиминарна листа на кандидати кои НЕ…

Известување за слободни места на втор циклус на студии во вториот уписен рок и рокови за пријавување и запишување
By in
Известување за слободни места на втор циклус на студии во вториот уписен рок и рокови за пријавување и запишување

Известување за слободни места на втор циклус на студии во вториот уписен рок и рокови за пријавување и запишување Студиски програми и број на слободни места  На Универзитетот „Св. Кирил…

Известување за одбрана на научни и стручни трудови
By in
Известување за одбрана на научни и стручни трудови

Ве известуваме дека Наставно-научниот совет на Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, на својата 66-та седница, одржана на 18.12.2023 година, донесе одлуки…

Известување за пријавување на испити за прв и втор циклус студии
By in
Известување за пријавување на испити за прв и втор циклус студии

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИ ЗА ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЌЕ БИДЕ ОД 9.1.2024 ДО 18.1.2024. ВО ИСТИОТ ПЕРИОД ЌЕ БИДЕ И ЗАВЕРКАТА НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР.…

Одлука за избрани членови и претседател на Факултетското студентско собрание на Стоматолошкиот факултет- Скопје
By in
Одлука за избрани членови и претседател на Факултетското студентско собрание на Стоматолошкиот факултет- Скопје

Во прилог Одлука за избрани членови и претседател на Факултетското студентско собрание на Стоматолошкиот факултет- Скопје

Одлука за утврдување кандидати за членови и претседател на Факултетското студентско собрание на Стоматолошки факултет- Скопје
By in
Одлука за утврдување кандидати за членови и претседател на Факултетското студентско собрание на Стоматолошки факултет- Скопје

Почитувани, Во прилог е  Одлука за утврдување кандидати за членови и претседател на Факултетското студентско собрание на Стоматолошки факултет- Скопје.

СПИСОК НА ПРИЈАВЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА СО ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
By in
СПИСОК НА ПРИЈАВЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА СО ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Универзитет “Св.Кирил и Методиј” Скопје-Стоматолошки факултет во Скопје Студиска програма: Стоматолошки науки Научно подрачје на студиската програма: Медицински науки и здравство Семестар на одржување на годишната конференција (зимски/летен): зимски Учебна…

Јавна одбрана на проектот,,Влијанието на современите методи и техники врз успехот на ендодонтската терапија” од Катедрата за болести на забите и ендодонтот
By in
Јавна одбрана на проектот,,Влијанието на современите методи и техники врз успехот на ендодонтската терапија” од Катедрата за болести на забите и ендодонтот

Почитувани, На 01.12.2023 со почеток во 12:45 часот, во Амфитеатар 1 на Стоматолошки факултет во Скопје, ќе се одржи Јавна одбрана на проектот,,Влијанието на современите методи и техники врз успехот…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДБРАНА НА НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ
By in
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДБРАНА НА НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ

Ве известуваме дека Наставно-научниот совет на Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, на својата 64-та седница, одржана на 24.11.2023 година, донесе одлуки…

ИЗВЕСТУВАЊЕ за одржување Собири за предлагање на членови и претседател на Факултетското студентско собрание на Стоматолошки факултет Скопје
By in
ИЗВЕСТУВАЊЕ за одржување Собири за предлагање на членови и претседател на Факултетското студентско собрание на Стоматолошки факултет Скопје

Почитувани професори и студенти, Ве известуваме дека во врска со реализација на изборите за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Стоматолошки факултет во Скопје кои ќе се одржат…

У П А Т С Т В О  за спроведување на избори за членови и претседател на Факултетско студентско собрание на Универзитет „Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје, Стоматолошки факултет- Скопје  во учебната 2023/2024
By in
У П А Т С Т В О за спроведување на избори за членови и претседател на Факултетско студентско собрание на Универзитет „Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје, Стоматолошки факултет- Скопје во учебната 2023/2024

У П А Т С Т В О за спроведување на избори за членови и претседател на Факултетско студентско собрание на Универзитет „Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје, Стоматолошки факултет-…

Оглас за одобрување специјализации и супспецијализации (државни) на здравствени работници со високо образование од областа на стоматологијата вработени во јавни здравствени установи
By in
Оглас за одобрување специјализации и супспецијализации (државни) на здравствени работници со високо образование од областа на стоматологијата вработени во јавни здравствени установи

Оглас за одобрување специјализации и супспецијализации (државни) на здравствени работници со високо образование од областа на стоматологијата вработени во јавни здравствени установи На ден 15.11.2023 година во дневните весници ,,Нова…

Оглас за одобрување супспецијализации на здравствени работници со високо образование од областа на стоматологијата (вработени во приватни здравствени установи, невработени и вработени во други правни лица)
By in
Оглас за одобрување супспецијализации на здравствени работници со високо образование од областа на стоматологијата (вработени во приватни здравствени установи, невработени и вработени во други правни лица)

Оглас за одобрување супспецијализации на здравствени работници со високо образование од областа на стоматологијата (за вработени во приватни здравствени установи, невработени и вработени во други правни лица) На ден 15.11.2023…

Избори на членови и претседател на Факултетското студентско собрание на Стоматолошкиот факултет- Скопје
By in
Избори на членови и претседател на Факултетското студентско собрание на Стоматолошкиот факултет- Скопје

Врз основа на Одлука на Декан бр.02-3271/1 од 06.11.2023 година се распишуваат избори за членови и претседател на Факултетското студентско собрание на Стоматолошкиот факултет- Скопје. Изборите ќе се одржат на…

Доделување на индекси на новозапишаните студенти на втор циклус студии во првиот уписен рок од учебната 2023/24 година.
By in
Доделување на индекси на новозапишаните студенти на втор циклус студии во првиот уписен рок од учебната 2023/24 година.

Доделување на индекси на новозапишаните студенти на втор циклус студии во првиот уписен рок од учебната 2023/24 година. На студентите им посакуваме успешно студирање!

Јавна одбрана на проектот ,,Проценка на саливарни биомаркери кај деца со различно ниво на кариес-ризик"  од Катедрата за детска и превентивна стоматологија
By in
Јавна одбрана на проектот ,,Проценка на саливарни биомаркери кај деца со различно ниво на кариес-ризик" од Катедрата за детска и превентивна стоматологија

Почитувани, На 10.11.2023 со почеток во 12:45 часот, во Амфитеатар 1 на Стоматолошки факултет во Скопје, ќе се одржи Јавна одбрана на проектот ,,Проценка на саливарни биомаркери кај деца со…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДБРАНА НА НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ
By in
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДБРАНА НА НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ

Ве известуваме дека Наставно-научниот совет на Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, на својата 63-та седница, одржана на 27.10.2023 година, донесе одлуки…

Конечна листа- Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши еден родител и кои се стекнуваат со погодност за плаќање на половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2023/2024 година
By in
Конечна листа- Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши еден родител и кои се стекнуваат со погодност за плаќање на половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2023/2024 година

Во прилог Конечна листа- Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши еден родител и кои се стекнуваат со погодност за плаќање на половина од износот на…

Покана за предавање на визитинг-професор проф. д-р Волкан Арисан
By in
Покана за предавање на визитинг-професор проф. д-р Волкан Арисан

Покана за предавање на визитинг-професор од Стоматолошки факултет, при Универзитетот во Истанбул, Чапа, Турција. На 25.10.2023 година, со почеток од 13:00 часот, проф. д-р Волкан Арисан, визитинг-професор од Стоматолошки факултет,…

Конкурс за избор на демонстратор во учебната 2023/2024 на Катедрата за орална хирургија
By in
Конкурс за избор на демонстратор во учебната 2023/2024 на Катедрата за орална хирургија

Врз основа на 163 од Законот за високо образование (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр. 82/2018 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр. 178/2021) член 20 и 53 од…

Информација за датумот на јавната презентација на резултатите од проектот
By in
Информација за датумот на јавната презентација на резултатите од проектот

Ве известуваме дека јавната презентација на резултатите од проектот со наслов ,,Евалуација на ефектите од озон терапијата кај пародонталната болест и ерозивно-улцерозните лезии во усната празнина”, чиј главен истражувач е…

Одбележување на ,,Светскиот ден на храната"
By in
Одбележување на ,,Светскиот ден на храната"

„Светскиот ден на храната” го одбележавме со дечињата од градинката „Кочо Рацин”, ,,13 Ноември” и ,,Корчагин”. Катедрата за детска и превентивна стоматологија при Стоматолошки факултет – Скопје, во соработка со…

Известување за бесплатни онлајн курсеви по странски јазици за студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
By in
Известување за бесплатни онлајн курсеви по странски јазици за студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Ве известуваме дека Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ организира бесплатни онлајн курсеви по странски јазици за студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Студентите можат за изберат некој од следниве јазици: руски, чешки, полски, хрватски, романски…

Прелиминарна листа - Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши еден родител  и кои се стекнуваат со погодност за плаќање на половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2023/2024 година
By in
Прелиминарна листа - Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши еден родител и кои се стекнуваат со погодност за плаќање на половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2023/2024 година

Во прилог Прелиминарна листа – Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши еден родител и кои се стекнуваат со погодност за плаќање на половина од износот…

Конечна листа втор циклус студии во учебна 2023/2024
By in
Конечна листа втор циклус студии во учебна 2023/2024

Во прилог ранг листи Магистерски студии- Приватна-квота Стручни студии по дентална медицина – Приватна квота ПРИ ЗАПИШУВАЊЕ ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПОТРЕБНО Е ДА ДОСТАВАТ -потврда за уплата на административна такса во…

РАСПОРЕД  ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА II СЕМЕСТАР ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ ВО ВТОР УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
By in
РАСПОРЕД ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА II СЕМЕСТАР ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ ВО ВТОР УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Во прилог РАСПОРЕД  ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА II СЕМЕСТАР ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ ВО ВТОР УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Известување за слободни места во трет уписен рок за запишување студенти во 2023/2024
By in
Известување за слободни места во трет уписен рок за запишување студенти во 2023/2024

Слободни места во третиот уписен рок на Стоматолошки факултет за учебната 2023/2024 година има на студиската програма за Стручни стоматолошки сестри- орални хигиенолози, 8 слободни места во квота кофинанасирање. Пријавувањето, поднесувањето…

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ – КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА ВТОР УПИСЕН РОК 2023-2024 ГОДИНА
By in
РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ – КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА ВТОР УПИСЕН РОК 2023-2024 ГОДИНА

Конечна ранг листа Стручни стоматолошки сестри-орални хигиенолози-КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА Во прилог потребни документи за примените кандидати: ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПО СИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ЌЕ СЕ ВРШИ НА 26.09.2023…

ИНАУГУРИРАН НОВИОТ РЕКТОР ПРОФ. Д-Р БИЉАНА АНГЕЛОВА
By in
ИНАУГУРИРАН НОВИОТ РЕКТОР ПРОФ. Д-Р БИЉАНА АНГЕЛОВА

ИНАУГУРИРАН НОВИОТ РЕКТОР ПРОФ. Д-Р БИЉАНА АНГЕЛОВА На 15 септември 2023 г., се одржа инаугурацијата, односно свеченото стапување на должност на новоизбраниот ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во…

КОНКУРС за избор на демонстратори во учебната 2023/24 година
By in
КОНКУРС за избор на демонстратори во учебната 2023/24 година

Врз основа на 163 од Законот за високо образование (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр. 82/2018 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр. 178/2021) член 20 и 53 од…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДБРАНА НА НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ
By in
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДБРАНА НА НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ

Почитувани, Ве известуваме дека Наставно-научниот совет на Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, на својата 60-та седница, одржана на 13.09.2023 година, донесе…

Известување за запишување зимски семестар- ВТОР ЦИКЛУС
By in
Известување за запишување зимски семестар- ВТОР ЦИКЛУС

ИЗВЕСТУВАЊЕ Запишувањето на зимскиот семестар во учебната 2023/2024 година за студентите од втор циклус на студии по сите студиски програми ќе се одвива од 15.09.2023 до 01.10.2023. Студентска служба

Известување за запишување на зимски семестар 2023/2024
By in
Известување за запишување на зимски семестар 2023/2024

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ЗАПИШУВАЊЕТО ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР, ЗА СИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ, ЌЕ СЕ ОДВИВА ПО СЛЕДНИОВ РЕДОСЛЕД: V ГОДИНА – 25.9.2023 VI ГОДИНА – 27.9.2023 IV ГОДИНА – 28.9.2023…

Известување за доделување стипендии на десет најдобри студенти запишани во првиот уписен рок на студиски програми на Стоматолошки факултет
By in
Известување за доделување стипендии на десет најдобри студенти запишани во првиот уписен рок на студиски програми на Стоматолошки факултет

Во прилог: Известување за доделување стипендии на десет најдобри студенти запишани во првиот уписен рок на студиски програми на Стоматолошки факултет

Решение за прием на студенти – КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА  прв уписен рок 2023-2024 година
By in
Решение за прием на студенти – КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА прв уписен рок 2023-2024 година

Конечни ранг листи за сите студиски програми Интегрирани студии од прв и втор циклус по дентална медицина- КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА Стручни забни техничари-КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА Стручни стоматолошки сестри-орални хигиенолози-КОНЕЧНА РАНГ…

ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА СТУДЕНТИ ЧИЕ РОДИТЕЛСКО ПРАВО ГО ВРШИ САМО ЕДЕН РОДИТЕЛ
By in
ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА СТУДЕНТИ ЧИЕ РОДИТЕЛСКО ПРАВО ГО ВРШИ САМО ЕДЕН РОДИТЕЛ

Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на својата 282. седница одржана на 20.6.2023 година, донесе Одлука за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус…

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС-ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ВО УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
By in
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС-ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ВО УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Прилог: Конкурс за запишување студенти на трет циклус студии- докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2023/2024 година

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ВО УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
By in
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ВО УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Прилог: Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2023/2024 година

РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКА НАСТАВА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
By in
РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКА НАСТАВА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Распоред за теоретска настава за студиската програма Интегрирани студии за доктори по дентална медицина (ЗИМСКИ СЕМЕСТАР) -Прва година -Втора година -Трета година -Четврта година -Петта година -Шеста година   Распоред…

Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител
By in
Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител

Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на својата 282. седница одржана на 20.6.2023 година, донесе Одлука за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус…

Станете член на Алумни клубот на Стоматолошки факултет-Скопје
By in
Станете член на Алумни клубот на Стоматолошки факултет-Скопје

Ве покануваме да станете член на Алумни клубот на Стоматолошки факултет – Скопје во состав на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Вашето членство е од особено значење за…

Известување за избран претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Стоматолошки факултет - Скопје
By in
Известување за избран претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Стоматолошки факултет - Скопје

Врз основа на резултатите од спроведеното гласање за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Стоматолошкиот факултет – Скопје во прилог ги објавуваме Одлуките. Прилог: Одлуки

Избор на претседател и членови на ФСС-СФ: Собири на студенти
By in
Избор на претседател и членови на ФСС-СФ: Собири на студенти

Се известуваат студентите на Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје, дека собирите на студенти по години и студиски програми, за предложување на…