By in
Известување за предметите ПМП - парцијална протеза и Биомеханика на џвакален систем

Колегите од долунаведените студиски програми коишто до сега не добиле потпис во индекс, истото може да го сторат на 04.6 2021 година во 9,30 часот кај предметниот наставник проф. Гугувчевски.…

By in
Список за компјутерско полагање на предметот Орална биохемија.

Студентите да се придржуваат до времето за почнување на тестот, да не влегуваат во ходникот на стар деканат додека не бидат повикани. *Список за компјутерско полагање на предметот Орална биохемија.…

Остварен престој на проф. д-р Даниела Велеска Стевковска на Стоматолошкиот факултет во Софија
By in
Остварен престој на проф. д-р Даниела Велеска Стевковска на Стоматолошкиот факултет во Софија

Во периодот од 25-28.05.2021 година, во рамките на Erasmus+ EU programme for education, training and teaching, проф. д-р Даниела Велеска – Стевковска оствари престој на Стоматолошкиот факултет при Медицинскиот универзитет…