Известување за уписи во летен семестар 2020/21 год.
By in , , ,
1215

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА УПИСИТЕ ВО ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2020/2021 ГОДИНА ЗА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЌЕ СЕ ОДВИВААТ ПО СЛЕДНИОВ РЕДОСЛЕД:

  • II СЕМЕСТАР НА 08.02.2021
  • IV СЕМЕСТАР НА 10.02.2021
  • VI СЕМЕСТАР НА 09.02.2021
  • VIII СЕМЕСТАР НА 05.02.2021
  • X СЕМЕСТАР НА 11.02.2021
  • СИТЕ ОСТАНАТИ СТУДЕНТИ ТРЕБА ГА ГО НАПРАВАТ УПИСОТ НАЈДОЦНА ДО 12.02.2021 ГОДИНА!

СТУДЕНТИТЕ, ОСВЕН ШТО ТРЕБА ДА ДОСТАВАТ УПЛАТА ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР И ПРИЈАВЕН ЛИСТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАРОТ,  ДОЛЖНИ СЕ ДА НАПРАВАТ ЕЛЕКТРОНСКИ УПИС НА СЕМЕСТАР И ЕВАЛУАЦИЈА НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР!

ПО РОКОВИТЕ НАВЕДЕНИ ПОГОРЕ ЌЕ СЕ НАПЛАЌААТ НАДОМЕСТОЦИ СПОРЕД ОДЛУКАТА ОД ДЕКАНАТСКА УПРАВА ОД 29.01.2019 ГОДИНА, КОЈА Е ОБЈАВЕНА НА WEB СТРАНИЦАТА НА ФАКУЛТЕТОТ.

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

54321
(0 votes. Average 0 of 5)