Известување за испит по предметот Tехнологија на фиксни протези (мостови)
By in
268

Испитот по предметот Tехнологија на фиксни протези (мостови) за Стручни забни техничари ќе се одржи на 21.1.2021 година во амфитеатар 2 (максило) со почеток од 14:00 часот.

ОД

ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

Проф. д-р Билјана Капушевска

54321
(0 votes. Average 0 of 5)