Известување за испит по предметот Апарати и инструменти во заботехничката лабораторија
By in
313

Усмениот испит по предметот Апарати и инструменти во заботехничката лабораторија СЗТ I семестар, ќе се одржи на 3.2.2021, среда, со почеток од 12:00 часот, распоредени во две групи.

Колеги кои ќе го полагаат испитот: 650, 648, 642, 673, 646, 643, 647, 651, 652, 663.

Одговорен наставник

доц. д-р Е. Бајрактарова Ваљакова

54321
(0 votes. Average 0 of 5)