IKnow

Студентите запишани на прв и втор циклус на студии запишани на Стоматолошкиот факултет, во iKnow апликацијата, имаат увид во нивниот електронски студентски профил on-line на адреса  www.iknow.ukim.mk.

 

Најавување:

со личниот e-mail и password

 

За евентуални прашања/проблеми при on-line пријавувањето може да се обратите лично во службата за студентски прашања.