,,Влијанието на пандемијата и COVID-19 врз анксиозноста и загриженоста на тинејџерите за нивната посета на ортодонт и потребата од ортодон и потребата од ортодонтски третман”
,,Влијанието на пандемијата и COVID-19 врз анксиозноста и загриженоста на тинејџерите за нивната посета на ортодонт и потребата од ортодон и потребата од ортодонтски третман”

 ,,Влијанието на пандемијата и COVID-19 врз анксиозноста и загриженоста на тинејџерите за нивната посета на ортодонт и потребата од ортодон и потребата од ортодонтски третман”

Определување на морфолошките карактеристики на браздите на усните на населението на Република Северна Македонија со хеилоскопија
Определување на морфолошките карактеристики на браздите на усните на населението на Република Северна Македонија со хеилоскопија

Определување на морфолошките карактеристики на браздите на усните на населението на Република Северна Македонија со хеилоскопија

Информираноста на пациентите со пародонтална болест за важноста на контролните прегледи во одржувањето на постигнатите резултати
Информираноста на пациентите со пародонтална болест за важноста на контролните прегледи во одржувањето на постигнатите резултати

Информираноста на пациентите со пародонтална болест за важноста на контролните прегледи во одржувањето на постигнатите резултати

Етиологија и инциденца на зигоматични фрактури : 10 годишна ретроспективна анализа на Универзитетската клиника за максилофацијална хирургија во Скопје
Етиологија и инциденца на зигоматични фрактури : 10 годишна ретроспективна анализа на Универзитетската клиника за максилофацијална хирургија во Скопје

Етиологија и инциденца на зигоматични фрактури : 10 годишна ретроспективна анализа на Универзитетската клиника за максилофацијална хирургија во Скопје

Предлог кон познавањето на протеините, јаглерохидратите и липидите во плазмата и плунката од пациенти со прогресвна пародонтологија
Предлог кон познавањето на протеините, јаглерохидратите и липидите во плазмата и плунката од пациенти со прогресвна пародонтологија

Марија Накова. Предлог кон познавањето на протеините, јаглерохидратите и липидите во плазмата и плунката од пациенти со прогресвна пародонтологија

Естетски конфекциски изработени коронки за млечни заби- -процена на силата на врската со само-адхезивни композитни цементи (ИН-ВИТРО ИСТРАЖУВАЊЕ)
Естетски конфекциски изработени коронки за млечни заби- -процена на силата на врската со само-адхезивни композитни цементи (ИН-ВИТРО ИСТРАЖУВАЊЕ)

Естетски конфекциски изработени коронки за млечни заби- -процена на силата на врската со само-адхезивни композитни цементи (ИН-ВИТРО ИСТРАЖУВАЊЕ)

Влијанието од употребата на автологна плазма збогатена со тромбоцити врз секундарна стабилност кaj дентални импланти во долна вилица
Влијанието од употребата на автологна плазма збогатена со тромбоцити врз секундарна стабилност кaj дентални импланти во долна вилица

Влијанието од употребата на автологна плазма збогатена со тромбоцити врз секундарна стабилност кaj дентални импланти во долна вилица

Компаративна евалуација на преваленцата на дентални трауми и модалитети на нивно збиринување кај деца и адолесценти
Компаративна евалуација на преваленцата на дентални трауми и модалитети на нивно збиринување кај деца и адолесценти

Фотева Катерина. Компаративна евалуација на преваленцата на дентални трауми и модалитети на нивно збиринување кај деца и адолесценти

Компаративни испитувања на денталното и оралното здравје кај селектирана група на испитаници од Битола и околината
Компаративни испитувања на денталното и оралното здравје кај селектирана група на испитаници од Битола и околината

Тодоровиќ Стефани. Компаративни испитувања на денталното и оралното здравје кај селектирана група на испитаници од Битола и околината

Процена на адхезивната врска помеѓу композитните материјали и тврдите забни ткива со користење на адхезивни системи
Процена на адхезивната врска помеѓу композитните материјали и тврдите забни ткива со користење на адхезивни системи

Стојановска Вера. Процена на адхезивната врска помеѓу композитните материјали и тврдите забни ткива со користење на адхезивни системи

Клиничко-биометриско детерминирање на функционална зона на прикрепена гингива со протективен пародонтален потенцијал
Клиничко-биометриско детерминирање на функционална зона на прикрепена гингива со протективен пародонтален потенцијал

Пандилова Маја. Клиничко-биометриско детерминирање на функционална зона на прикрепена гингива со протективен пародонтален потенцијал

Проценка на взаемната поврзаност помеѓу парафункциите во орофацијалната регија и малоклузиите кај предучилишни деца
Проценка на взаемната поврзаност помеѓу парафункциите во орофацијалната регија и малоклузиите кај предучилишни деца

Муслиу Ермира. Проценка на взаемната поврзаност помеѓу парафункциите во орофацијалната регија и малоклузиите кај предучилишни деца

Влијание на демографските фактори на можноста на појавување на орофацијалните распеци во регионот на источна Македонија
Влијание на демографските фактори на можноста на појавување на орофацијалните распеци во регионот на источна Македонија

Донева Јулија. Влијание на демографските фактори на можноста на појавување на орофацијалните распеци во регионот на источна Македонија