By in
Одговорни професори координатори на катедрата

Одговорни наставниции координатори на катедрата за I година Одговорни наставниции координатори на катедрата за II година Одговорни наставниции координатори на катедрата за III година

By in
Одговорни професори и координаторина на катедрата

Одговорни професори и координаторина на катедрата за I година Одговорни професори и координаторина на катедрата за II година Одговорни професори и координаторина на катедрата за III година

By in
Одговорни професори и координаторина на катедрата

Одговорни професори и координаторина на катедрата за I година Одговорни професори и координаторина на катедрата за II година Одговорни професори и координаторина на катедрата за III година Одговорни професори и…

Работилница на тема "Основни принципи на прва помош при ургентни состојби"
By in
Работилница на тема "Основни принципи на прва помош при ургентни состојби"

На 14.4.2022 година се одржа работилница на тема “Основни принципи на прва помош при ургентни состојби” , во организација на Црвен крст на град Скопје и Стоматолошкиот факултет Скопје при…