By in
Промена на терминот во прва колоквиумска недела четврта година ДДМ по предметот Oрална медицина и патологија

Се соопштува на студентите кои ќе полагаат ТРЕТ КОЛОКВИУМ од предметот ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАТОЛОГИЈА на 6.4.2022 (среда) дека истиот ќе се одржи во 9 : 00 часот во Амфитеатар…