By in
Известување за предавање по предметот Современи реставративни процедури за студентите од II циклус на студии

Предавањата по предметот ,, Современи реставративни процедури“ за студентите од II циклус на студии кои го избрале овој прeдмет ќе се одржат на  4. 4. 2022  год. од 12:00 -15:00…