By in
Промена на терминот во прва колоквиумска недела III година ДДМ за предметот Претклиничка фиксна протетика

Полагањето во прва колоквиумска недела трета година ДДМ по предметот Претклиничка фиксна протетика ќе се одржи во Компјутерски центар на 1.4. 2022 година од 9 – 13 часот.

By in
Известување за студентите од предходните генерации кои го положиле предметот Биомеханика на џвакален систем

Сите студенти од претходните генерации, кои минатата сесија го полагаа предметот Биомеханика на џвакален систем и го положија, а сѐ уште немаат земено оценки, на 30.03.2022 со индекс и пријава…

By in
Распоред за настава за втор циклус студии за стручни забни техничари

Распоред за теоретска настава по предметите од вториот семестар на студиската програма од втор циклус стручни студии за стручни забни техничари Предавањата ќе се одвиваат во амф. 2 – максилофацијална…