Продолжување на соработката со Општина центар за унапредување на оралното здравје во детска возраст
By in
Продолжување на соработката со Општина центар за унапредување на оралното здравје во детска возраст

Стоматолошкиот факултет – Скопје во соработка со Општина Центар продолжува со активностите за унапредување на оралното здравје во детската возраст. Општина Центар во соработка со Стоматолошкиот факултет – Скопје овозможи…

Гостување на проф. д-р Ќиро Ивановски и д-р Сузана Тунева - Пауновска во емисијата Магазин
By in
Гостување на проф. д-р Ќиро Ивановски и д-р Сузана Тунева - Пауновска во емисијата Магазин

Гостување на деканот на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Стоматолошки факултет – Скопје, проф. д-р Ќиро Ивановски и д-р Сузана Тунева – Пауновска, секретар на Црвен крст на…