By in
Практична настава - II семестар

Студенти кои го слушаат предметот по прв пат: Групи на запишани студенти во II семестар Изборни предмети : Англиски јазик Основни принципи на стоматолошка практика (изборен) Студенти кои го слушаат…