By in
Конкурс за избор на демонстратор

Врз основа на 163 од Законот за високо образование (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр. 82/2018 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр. 178/2021) член 20 од Правилникот за…

By in
Известување за запишување на кандидати по Конкурс за втор циклус студии во вториот уписен рок

Електронското пријавување на кандидатите за запишување на втор циклус студии во вториот уписен рок по сите студиски програми ќе се спроведе од 7.2.2022 до 18.2.2022 година. Потребните документи за конкурирање…