By in
Известување за запишување на третиот семестар за студенти запишани на втор циклус на студии

Поднесувањето на потребните документи за запишување на третиот семестар за студенти запишани на втор циклус на студии: индекс пријавен лист Уплата за школарина на последна рата ќе трае до 3.3…