Предавање на д-р Даниел С. Ох со наслов: ,,Innovative Synthetic Bone Graft”
By in
Предавање на д-р Даниел С. Ох со наслов: ,,Innovative Synthetic Bone Graft”

На 12.11.2021 година, со почеток од 11 часот, д-р Даниел С. Ох одржа своето предавање со наслов: ,,Innovative Synthetic Bone Graft”. За потребите на образовната и научно-истражувачката дејност на Факултетот,…

Стоматолошкиот факултет - Скопје и ЈЗУ Спец. болница за геријатриска и палијативна мед. 13 Ноември Скопје потпишаа меморандум за соработка за заедничка долгорочна научна, техничка, образовна и апликативна соработка
By in
Стоматолошкиот факултет - Скопје и ЈЗУ Спец. болница за геријатриска и палијативна мед. 13 Ноември Скопје потпишаа меморандум за соработка за заедничка долгорочна научна, техничка, образовна и апликативна соработка

Стоматолошкиот факултет – Скопје и ЈЗУ Спец. болница за геријатриска и палијативна мед. 13 Ноември Скопје потпишаа меморандум за соработка за заедничка долгорочна научна, техничка, образовна и апликативна соработка. Формата…

By in
Задолжителни и изборни предмети - III циклус (докторски) студии

Студиската програма за III циклус студии – докторски студии по стоматолошки науки опфаќа активна истражувачка работа под менторство и е структурирана на следниот начин: организирана академска обука, што содржи обука…