By in
Известување за предметот клиничка фиксна протетика I (стара програма)

Се известуваат студентите кои го запишале предметот клиничка фиксна протетика I (стара програма) да појдат на Катедрата за стоматолошка протетика и да ја исконтактираат виш. науч. сор. д-р Наташа Ставрева,…

By in
Kонечна ранг листа за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител

КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА на студенти кои се пријавиле на ИНТЕРНИОТ ОГЛАС за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање…