By in
Известување за отпочнување со практична настава во учебната 2021/2021

ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА ЗА СТУДЕНТИТЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА СТРУЧНИ ЗАБНИ ТЕХНИЧАРИ ЗАПОЧНУВА СПОРЕД ДАДЕНИОТ РАСПОРЕД ОД 12.10.2021 ГОДИНА. ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА ЗА ВТОРА И ТРЕТА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ДОКТОРИ…

By in
Известување за практична насава за предметот судска медицина

ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТОТ СУДСКА МЕДИЦИНА ЌЕ ЗАПОЧНЕ ОД 13.10.2021 ГОДИНА И ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА СЕКОЈА СРЕДА ОД 14-16 ЧАСОТ ON –LINE ДО ПРВАТА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА. СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ…