By in
Оглас за одобрување на државни специјализации на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј”- Стоматолошки факултет - Скопје

Стоматолошкиот факултет -Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје на ден 7.10.2022 година, во дневните весници Нова Македонија и Koha објави Оглас за одобрување на специјализации…