By in
Соопштение за студентите кои го немаат положено предметот Анатомија и морфологија на вилици и заби

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ ВО ЗИМСКИ (ТРЕТ) СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА, А КОИ НЕМААТ ПОЛОЖЕНО АНАТОМИЈА И МОРФОЛОГИЈА НА ВИЛИЦИ И ЗАБИ ДА СЕ ЈАВАТ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ…