By in
Запишувањето на вториот семестар за студентите на втор циклус студии

Почитувани, Запишувањето на вториот семестар за студентите на втор циклус студии по сите студиски програми ќе трае до 03.09. 2021 година.  При запишувањето потребно е да  доставите пријавен лист за…