By in
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РАСПОРЕД НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ГО ПОЛАГААТ IV КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАТОЛОГИЈА НА 15.06.2021

ВАЖНО: IV -ОТ КОЛОКВИУМ ЌЕ СЕ ПОЛАГА ВО ДОГОВОР СО ИСПИТУВАЧОТ КАЈ КОЈ СЕ РАСПРЕДЕЛЕНИ СТУДЕНТИТЕКАЈ ПРОФ. Д-Р МИРЈАНА ПОПОВСКА, КОЛОКВИУМОТ ЌЕ СЕ ПОЛАГА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО НА 15.06.2021 (ВТОРНИК)…