By in
Промени во терминот за полагање по предметот Претхируршки ортодонтски третман –изборен (стара програма)

Испитот по предметот Претхируршки  ортодонтски третман –изборен (стара програма) наместо на 15. 06. 2021 ќе се одржи на 24. 06. 2021 од 10:30 часот во амфитеатар на Максилофацијална хирургија. ОДОДГОВОРНИОТ…

By in
Известување за колоквиум по предметот Ортодонција (нова студиска програма)

II-от колоквиум по предметот Ортодонција – (нова студиска програма) закажан за 09. 06. 2021 година ќе се одржи on-line. Од Одговорниот наставникПроф. д-р Наташа Тошевска

By in
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ТЕСТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО ЕКТС- СТОМАТОЛОЗИ – ЈУНИ 2021 ГОД.

Тестот по предметот инфектологија за студентите по ЕКТС – стоматолози, ќе се одржи на 07. 06.2021 год ( ПОНЕДЕЛНИК) во: АМФИТЕАТАРОТ НА СТОМАТОЛОГИЈА со почеток во 14:00 часот. Студентите на…