By in
Прашалник за системот со студентски сервиси iKnow

Почитувани студенти, Достапна е анкета која има за цел да даде анализа за постоечката состојба и функционалност на iKnow системот, капацитетите на единиците (технички и човечки) за негово користење и…

Министерката за образование и наука, Мила Царовска, денес го посети Стоматолошкиот факултет - Скопје во состав на УКиМ
By in
Министерката за образование и наука, Мила Царовска, денес го посети Стоматолошкиот факултет - Скопје во состав на УКиМ

Само континуитет на инвестиции во образованието може да донесе квалитетно образование. Ова е посебно значајно во високото образование, каде што од една страна студентите имаат можност својата пракса да ја…