By in
Проф. д-р Соња Апостолска – продекан за меѓународна соработка

проф. д-р Соња Апостолска Проф. д-р Соња Апостолска е редовен професор на Катедрата за болести на забите и ендодонтот при Стоматолошкиот факултет на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.…

By in
Проф. д-р Силвана Георгиева – продекан за наука

проф. д-р Силвана Георгиева Д-р Силвана Георгиева е вонреден професор на Катедрата за болести на устата и пародонтот при Стоматолошкиот факултет – Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј“ во Скопје. На Стоматолошкиот…

By in
Проф. д-р Мира Јанкуловска

проф. д-р Мира Јанкуловска Д-р Мира Јанкуловска е редовен професор на Катедрата за детска и превентивна стоматологија при Стоматолошкиот факултет на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Средно образование…

By in
Проф. д-р Ќиро Ивановски – декан на Стоматолошкиот факултет

проф. д-р Ќиро Ивановски Проф. д-р Ќиро Ивановски е роден на 3 ноември 1960 год. во Железнец, Р. Македонија. Основно образование завршил во Р. Србија, а средно образование, гимназија, завршил…