Конкурс за доделување на средства за реализација на научноистражувачки проекти на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје
By in
840

Врз основа на член 7 став 4 од Правилникот за начинот и постапката за финасирање на научноистражувачки проекти на Стоматолошкиот факултет во Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник бр. 507/2020) се објавува Конкурс за доделување на средства за реализација на научноистражувачки проекти на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

Информации за начинот на аплицирање и обрасците за аплицирање се дадени во самиот конкурс.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)