Список за полагање на колоквиум по предметот Морфологија на заби 1
By in
218
20.01.2021  од 14-15 часот
 
668673
662638
645639
669666
646657
656651
652649
637640
642655
659644
20.01.2021 од 15 -16 часот
 
660665
650658
647590
661675
496670
643667
653672
671663
664654
674641

Студентите од првата група блокчињата со цртежите и измоделираните заби треба да ги донесат пред полагањето на колоквиумот во 13 часот во вежбалната на мобилна протетика.

Проверката на блокчињата и измоделираните заби на студентите од втората група ќе се изврши по завршувањето на колоквиумот во 16 часот во вежбалната на мобилна протетика.

Проверката на цртежите и моделираните заби е задолжителна, колоквиумот нема да биде валиден за студентите кои на време  нема да ги достават истите.

Одговорен наставник

Проф др С Еленчевски

Проф д-р С Панчевска

54321
(0 votes. Average 0 of 5)