Распоред за полагање на усмен испит по предметот Морфологија 1
By in
456
 Проф д-р Сашо ЕленчевскиПроф д-р Сања Панчевска
 пон. 01.02.2021г во 15.00 часотчет. 04.02.2021г во 09.00 часот
1647651
2645642
3667650
4658660
5646663
 вт. 02.02.2021г во 9.00 часотчет. 04.02.2021г во 11.00 часот
1637643
2652638
3664641
4653654
   

Испитот ќе се одржи online на teams

Одговорен наставник
Проф д-р С Еленчевски
Проф д-р С Панчевска

54321
(0 votes. Average 0 of 5)